Obrazy na zakázku
Custom Art

Vepsat do interiéru kousek sebe a vytvořit z něj osobitý domov pomohou předměty, ke kterým máte vztah a vychází z vaší podstaty.

Objects that you relate to and that come from your personality help inscribe a piece of yourself into the interior and make it a unique home.


Ukázka tvorby na zakázku
Variety of custom artwork

Naděje / Hope

2023

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
100x100cm

Obraz na zakázku/Custom art
Prodáno/Sold

Další/More

Magic garden

2023

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
120x100cm

Obraz na zakázku/Custom art
Prodáno/Sold

Další/More

Spirit of Sequoia

2022

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
140x120cm

Obraz na zakázku/Custom art
Prodáno/Sold

Další/More

Láska je kytarové sólo II. / Love is a guitar solo II. 

2022

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
100x100cm

Obraz na zakázku/Custom art
Prodáno/Sold

Další/More

Za dveřmi / Behind the door

2022

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
120x100cm

Obraz na zakázku/Custom art
Prodáno/Sold

Další/More


Dívka / Girl

2021

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
80x100cm

Obraz na zakázku/Custom art
Prodáno/Sold
 

Další/More

Láska je kytarové sólo / Love is a guitar solo 

2021

Olejomalba na plátně/kombinovaná technika
Oil on canvas/mixed media
120x120cm

Obraz na zakázku/Custom art
Svatební dar/Wedding gift

Další/More

Obrazy na zakázku
Custom Art

Rozdíl mezi interiérem a skutečným domovem je propastný. Interiér je prostor, který čeká na to, až se stane útočištěm, místem, kam se rádi vracíme, kde je nám dobře.

Proměna z A do B, ale není vždy snadná. Vepsat do interiéru kousek sebe a vytvořit z něj osobitý domov pomohou předměty, ke kterým máte vztah a vychází z Vaší podstaty. Často jsou takovými subjekty právě obrazy. Vybíráme je dle svého pocitu, rozpoložení, životní etapy..  Ovšem i výběr díla není pro každého úplně snadná disciplína. I obraz, který Vás uchvátí v galerii, může najednou působit u Vás doma jinak. Protože roli hraje více faktorů. Každý obraz, tak aby Vám mohl předávat právě tu emoci a energii, kterou jste cítili v galerii, potřebuje i adekvátní prostor. A platí to i naopak.

Existuje možnost nechat si dílo vytvořit přímo na míru. Na míru Vašemu já a potřebě proměnit právě studený interiér v hřejivý domov. Přesně takové pohnutky jsou příčinou mé tvorby, mého dalšího vnímání malby. Roky práce s architekty, designéry na projektech týkajících se interiérů mi vlastně ukázaly cestu.  Maluji obrazy do daného prostoru tak, aby se pozvedl a sladil celkový ráz interiéru, a abyste se cítili dobře.  Vycházím z mnoha faktorů, prostoru jako takového, barev, světla, ale hlavně Vaší osobnosti, jací jste a co máte rádi, Vašeho životního stylu. Propojuji 3 zásadní aspekty: Vás, prostředí kam obraz bude patřit a sebe samu.

Na plátno maluji olejovými barvami. Olejové barvy jsou nadčasové, mají jasné tóny a nabízí široké spektrum možností, jak mohou být použity. K jejich nanášení používám různých technik, které propůjčují mým dílům jedinečnost a autenticitu. Na základě představy, ať už více konkrétní či abstraktní, preference barvy, tvořím originální díla na míru a plním tak sny klienta i ty své.


Custom Art

The difference between an interior and a real home is abysmal. The interior is a space waiting to become a refuge, a place we like to return to, a place where we are comfortable.

But the transformation from A to B is not always easy. Items that you relate to and that come from your essence can help to bring a little bit of yourself into your interior and make it a distinctive home. Often, paintings are just such subjects. We choose them according to our feelings, mood, stage of life... However, even choosing a piece of art is not an easy discipline for everyone. Even a painting that captivates you in a gallery may suddenly look different in your home. Because several factors play a role. Each painting, in order to convey the emotion and energy you felt in the gallery, needs an adequate space. And the reverse is also true.

It is possible to have a work of art created directly to your specifications. Tailored to your self and your need to transform a impersonal interior into a warm home. These are the motives behind my artwork, my another perception of painting as well.  Years of working with architects, designers on interior projects actually showed me the way.  I paint images for a given space to elevate and harmonize the overall character of the interior, and to make you feel good.  I draw on many factors, the space itself, the colours, the light, but most importantly your personality, who you are and what you like, your lifestyle. I connect 3 essential aspects: you, the environment where the painting will belong and myself.

I paint on canvas with oil paints. Oil paints are timeless, have bright tones and offer a wide range of possibilities of how they can be used. I use a variety of techniques to apply them, which lend my art a uniqueness and authenticity. Based on an idea, whether more concrete or abstract, a preference of color, I create original customized art to fulfill the client's dreams as well as my own.