Naděje /Hope

Někdy se naše životní cesty umí pěkně zamotat, ale Naděje, že bude lépe, ta nás posouvá kupředu. 

Sometimes the paths of our lives can get pretty messy, but it is the HOPE that it will get better that moves us forward.