ZIP ?

Obraz mnoha tajemství.
Představte si starou šatní skříň a v ní omšelá pánská kožená bunda s takovým tím super lesklým zipem. Střih osmdesátky. Chvíli na ni koukáte, zkoušíte zip, no a je to tam. V hlavě se kupí myšlenky, hravé, humorné i smutné, provokující, vedoucí vás úplně někam jinam..
... některé věci nejsou tak jak vypadají
... ne znamená ne, i když se zdá, že ano
... je vám zpátky „náct“ let a je to poprvé
... jsem tady pro Tebe, miluji Tě.
Mám ráda myšlenky s přesahem. Ty, které vás nutí myslet a vnímat svět z jiné perspektivy. Tento zip je více než kus lesklého kovu. Je symbolem toho, co je skryto pod povrchem. Toho, co je mnohdy důležitější než to, co vidíme na první pohled.

A painting  of many mysteries. 
Imagine an old wardrobe and inside it a shabby men's leather jacket with that super shiny zipper. Cut of the eighties. You look at it for a while, you try the zip and there it is. Thoughts pop up in your head, playful, humorous and sad, provocative, leading you somewhere else entirely..
… some things are not what they seem
… no means no, even if it seems like a yes
… you are back in teen-age and it's the first time
… I am here for you.
I like overlapping thoughts. The ones that make you think and perceive the world from a different perspective. This zipper is more than a piece of shiny metal. It is a symbol of what is hidden beneath the surface. What is often more important than what we see at first glance.