Tanec s Ďáblem / Dance with Devil 

Někdy mě napadají takové šílené fantazie, že se v těch svých příbězích až sama ztrácím, velmi je prožívám,  a říkám si, kde se to ve mě bere.  Ale já to vím, je to ˇživot. Jako další obraz ze série Milenci 22  "Tanec s Ďáblem".   Když se muž zamiluje do té (ne)pravé a najednou kouká, nechápe a nevěří.. a hlavně, chce z toho ven. Je to vlastně příběh o odvaze či (ne)odvaze udělat zásadní změnu, když jdou věci jinak než bychom si představovali a my máme pocit, že život nám protíká mezi prsty. Je na fantazii každého z vás, jak to dopadne.  Kam ten starší muž v klobouku kouká a co mu běží hlavou.  Já mám jasno.. :-) Pokud se potkáme, moc ráda Vám ten příběh dopovím.

Sometimes I get such crazy fantasies  that I lose myself in my stories, I experience them a lot, wondering where it comes from.  But I know, it is a life.  As another painting from the series Lovers 22  "Dance with Devil". When a man falls in love with the (not)right one and suddenly looks, doesn't understand and doesn't believe and mainly wants to be out of  it. It's a story about the courage or (lack of) courage to make a fundamental change when things go differently than we wanted and we feel like life is slipping through our fingers. It is up to the imagination of each of you how it turns out. Where is the older man in the hat looking and what is going through his mind. Anyway, I have it clear.. :-) And  if you like to talk about it,  just get in touch with me. I'll be happy to tell you the story.