Síla vůle / Power of will

Je to síla vůle, síla naší mysli, která nás pohání vpřed. S ní jsme schopni překonat cokoli. 

It is the power of will, the power of our mind, that drives us forward. With it, we are able to overcome anything.

V procesu / In the process

Finále / Final