Pride

Jak vidíte Hrdost? Já vidím Ženu, Ženy. Sílu ukrytou v jejich krásné přirozenosti. Uhrančivý pohled smaragdových očí, které ví a rozumí. Odhodlání a sebejistota. Odvaha vyjadřovat vlastní pravdu. Vnímám hrdost jako sebeúctu, uspokojení a sounáležitost s ostatními.

How do you see Pride? I see a Woman, Women. The strength hidden in their beautiful nature. The mesmerizing look of emerald eyes that know and understand. Determination and confidence. The courage to speak their own truth. I see pride as self-respect, satisfaction and belonging with others.

V procesu / In the process

V procesu / In the process
Finále / Final