Milenci noci / Loves of the night

Příběh o hluboké lásce, kdy skutečnost se stala snem a sen se stal skutečností. Stále se mu vrací, stále se mu o ní zdá.
Když jsem malovala tento obraz, byl to neskutečný pocit. Zcela mne ovládl a emotivně pohltil. Jako by to prožila já. 

A story of deep love, when reality became a dream and a dream became reality. She keeps coming back to him and he keeps dreaming about her.
When I painted this painting, it was a surreal feeling. I was completely overwhelmed and emotionally absorbed. It's like I lived it. 

inspirace / inspiration 
stará omítka / old parget

V procesu / In the process