Jealousy 

Přichází nenadále, sama, nezvaná.  Jako toxická exotická rostlina, krásná liána, která se nenápadně plíží a ovíjí.  Probouzí touhu a zároveň pochybnost. Vplétá se do našich myšlenek. V malých kapkách neuškodí, naopak může mít i léčebný povzbudivý efekt, pozor ale na předávkování.

She comes suddenly, alone, uninvited.  Like a toxic exotic plant, a beautiful liana that creeps and wraps stealthily.  It awakens desire and doubt at the same time. It weaves into our thoughts. In small drops, it does no harm, and what's more, it can have a therapeutic stimulant effect, but beware of overdose.V procesu / In the process
V procesu / In the process
Finále / Final