Gemini

Volní a přitom tak oddáni. Dvě bytosti, dva životy, láska, vztah, partnerství. Ti blíženci na obraze nejsou pravděpodobně ve znamení blíženců, nevím, neptala jsem se, ale já to tak cítila. Jsou blázniví a rozmanití, přičemž jejich duše souzní v hlubokém propojení.

Free and yet so devoted. Two beings, two lives, love, relationship, partnership. Those Geminis in the painting are probably not under the sign of Gemini, I don't know, I didn't ask, but I felt it. They are crazy and diverse while their souls resonate in a deep connection.